Rok 2012 nie należał do najbardziej optymistycznych w działalności producentów wina. Otóż, w tym właśnie czasie Ministerstwo Rolnictwa podało do oficjalnej wiadomości informację, iż całościowa produkcja winnego trunku w roku 2012 jest o ponad 15% niższa niż to miało miejsce w roku poprzednim.

Opierając się na danych liczbowych, w 2011 roku wyprodukowano 51 milionów hektolitrów wina, podczas gdy w 2012 roku owa produkcja kształtowała się na poziomie 42,5 milionów hektolitrów. Warto zaznaczyć, iż są to dane dotyczące produkcji wina na terenie Francji.

Szacuje się, że francuskie realia dotyczące francuskiej produkcji wina w 2012 roku były najgorszymi od początku lat dziewięćdziesiątych. Wyprodukowano zarówno mniej win czerwonych, jak i białych.

Znaczącą przyczyną takiego, nienapawającego optymizmem stanu rzeczy, są niewątpliwie mało urodzajne zbiory winorośli w tamtym czasie. Taka sytuacja jest z kolei związana z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi – wydłużone przymrozki, zbyt obfite ulewy w okresie wiosennym, a potem jeszcze gradobicia.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że choć plony nie były zbyt imponujące, to jednak to, co udało się pozyskać stanowiło dobrej jakości surowiec do produkcji wina. Obecnie, wydaje się, że sytuacja winnego rynku produkcyjnego jest dosyć stabilna, jednak w tej branży z pewnością nie można planować, ani wyrokować ze zbyt dużym wyprzedzeniem.

Moment ostatecznego osądu i wydawania opinii na temat urodzaju, a tym samym potencjału produkcyjnego, następuje w momencie winobrania. Wcześniej można tylko snuć przypuszczenia.

wina włoskie www.kolonialna.com.pl