Jak każdy karnawał, także i ten Wenecki ma swoje wielowiekowe tradycje. Jego głównym założeniem jest przebranie się w strój karnawałowy, koniecznie epokowy i z maską, która ukrywa noszącą ją osobę przed identyfikacją. To okres szalonej zabawy, która oparta jest na wielowiekowych tradycjach i mnóstwie symboli.

Drugą tradycją jest przelot orła, czyli „lot” przebranego uczestnika karnawału z dzwonnicy bazyliki św. Marka wzdłuż specjalnej linii, a w poprzek placu, co upamiętniać ma odbywające się tu w przeszłości znakomite przedstawienia teatralne. Drugim niezwykle słynnym i ważnym lotem jest tzw.

lot lwa. Wówczas ponownie na Placu św. Marka pojawia się skrzydlaty lew, którego wita chór 12 Marii.

12 Marii to kolejna tradycja Karnawału. To najpiękniejsze dziewczęta karnawału, z których wybiera się Maria del carnevale, czyli królową karnawału. Koniec karnawału wieńczą dzwony bijące w środę popielcową o północy (z wtorku na środę).

To chwila, kiedy wszyscy zgromadzeni na ulicach ludzie zdejmują maski.

www.wzmacniacz.net