W fachowym języku winiarskim proces otrzymywania wina z winorośli jest określany mianem winifikacji. Już na początku należałoby zaznaczyć, iż nie ma jednego, ogólnie przyjętego i uznanego za poprawny sposobu produkcji wina.

Są pewne wytyczne jednak naprawdę niewielka ich część ma charakter absolutny. Z pewnością, z każdą metodą produkcji winnego trunku należy się najpierw dokładnie i wnikliwie zapoznać.

Wszak, pierwszy etap nabywania wiedzy teoretycznej może w ogromnym stopniu rzutować na późniejszą praktykę. Odmienne metody winifikacji stosuje się w zależności od winogronowego szczepu, czy rodzaju wina, które winiarz pragnie otrzymać.

Jednym ze wstępnych, początkowych etapów produkcji wina jest proces określany mianem odszypułkowania. Do jego realizacji potrzebne jest specjalne urządzenie, które swoim kształtem przypomina walec, ale określane jest mianem młynka.

Wnętrze przyrządu zawiera w sobie specjalne śmigła stanowiące zasadniczy element młynka, bowiem nadają mu one właściwe zastosowanie, czyli umożliwiają odrywanie grona od szypułek. Co prawda, nie udaje się usunąć tychże szypułek w stu procentach, jednak ich pozostała ilość jest na tyle mała, że nie wpływa to w żadnym stopniu na jakość wina.

Odszypułkowane grona są w dalszym etapie transportowane przeważnie do imponującego pod względem rozmiarów walca, w którym odbywa się ich rozdrabnianie. Tym samym, rozpoczyna się wtedy kolejny etap otrzymywania wina, w wyniku którego wszystkie grona zostają doprowadzone do postaci miazgi, na którą składają się sok zwany moszczem, miąższ, skórka i pestki.