Pod powierzchnią płyty indukcyjnej znajdują się cewki, które wytwarzają szybkozmienne pole magnetyczne. Energia cieplna powstaje na dnie naczynia w wyniku indukowania prądów wirowych oraz nagrzewania się ferromagnetyków przez zjawisko histerezy magnetycznej. W związku z tym na kuchenkach indukcyjnych stawiać można tylko te naczynia, które są wykonane z konkretnych materiałów.

www.pozytywnyegoizm.pl

Pod względem szybkości grzania, kuchenki indukcyjne są szybsze od tradycyjnych i ceramicznych kuchenek elektrycznych. Są także bardziej energooszczędne niż kuchenki tradycyjne i ceramiczne. Jest to bardzo istotne w wielu przypadkach, gdyż np.

pozwala na precyzyjne sterowanie dostarczaniem energii do gotowania, co nie jest możliwe z użyciem innych metod. Indukcja ogrzewa bezpośrednio naczynia, dzięki czemu płyta kuchenki ogrzewa się jedynie wtórnie od stojących na niej naczyń i jest znacznie chłodniejsza niż w innych typach kuchenek. Ze względu na to niebezpieczeństwo oparzenia oraz przypalenia potraw, które znalazły się na płycie, jest znacznie mniejsze.

podwieszana umywalka Obrusy okrągłe