Prawo Pascala może brzmieć dla nas dość abstrakcyjnie, a w praktyce pozwoliło na skonstruowanie tak przydatnych urządzeń jak np. lewarek hydrauliczny. Wiele osób nie lubiło lekcji fizyki i dziś nawet nie pamięta przekazywanych na nich wiadomości. Fizyka jest dziś dla nich nauką niezauważalną, nawet nie wiedzą, jak i kiedy korzystają z jej dobrodziejstw. Urządzeniem, które powstało dzięki zastosowaniu w praktyce praw fizyki, jest m.

in. lewarek, czyli podnośnik niezbędny np. przy wymianie koła w samochodzie. Urządzenie to skonstruowano, wykorzystując prawo Pascala. Mówi ono, że jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.

Podnośnik hydrauliczny składa się z dwóch cylindrów z tłoczkami połączonych ze sobą elastyczną rurką wytrzymałą na duże ciśnienie. W cylindrach znajdują się tłoczki o różnych powierzchniach, a cały układ wypełniony jest niezamarzającą cieczą. Gdy wywieramy nacisk na mały tłok, to ten nacisk zgodnie z prawem Pascala rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a więc i poprzez rurkę do dużego tłoka, a ten pod ciśnieniem unosi się do góry, podnosząc ciężar, czyli np. samochód. Siła uzyskiwana na dużym tłoku jest tyle razy większa od siły działającej na mały tłok, ile razy powierzchnia dużego tłoka jest większa od powierzchni małego tłoka, dlatego lewarek pozwala nam podnieść do góry nawet ogromny samochód.

Jak widać, fizyka w praktyce mocno ułatwia nasze życie.