Około 97 milionów wolontariuszy na całym świcie – to liczba osób ochotniczo zaangażowanych w Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

To niezwykłe, jak wiele osób dobrowolnie zmaga się z trudami pracy na rzecz pokoju, humanitaryzmu i tolerancji.

Świat codziennie bombardowany jest informacjami o problemach wojennych, biedzie i doświadczeniach tragedii ludzkiej.

Istnieją jednak ludzie, dzięki którym kryzysy te, mogą być przynajmniej w jakiejś części zażegnywane.

Wolontariusze na całej kuli ziemskiej integrują się w działaniach na rzecz innych, niezależnie od rasy, pozycji społecznej czy wyznania.

Ich praca polega na opiece medycznej nad rannymi w czasie wojny, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, zbiórce żywności i odzieży czy też otwieraniu punktów krwiodawstwa.

W każdym kraju na świecie są wolontariusze – bohaterowie i herosi dzisiejszych czasów, którzy swoim postępowaniem przypominają jak ważne jest życie każdego człowieka i jego dobro.

haik.pl