Zagłębiając się w tematykę winiarską można napotkać na różne organizacje zrzeszające zarówno producentów, jak i importerów win i innych trunków alkoholowych. Występują wśród nich także polskie jednostki.

Jako przykład można tu wymienić Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa, która jest odpowiedzialna za godne reprezentowanie grona ludzi związanych z branżą winiarską oraz okołobartniczą, tak przed urzędnikami oraz władzami administracyjnymi, czy samorządowymi, jak i wobec całego społeczeństwa. Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa uczestniczy przede wszystkim w procesie rozwiązywania rozmaitych problemów natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej, które nawiązują kondycji oraz perspektyw rozwoju polskiego winiarstwa.

Organizacja ta w swojej działalności powinna kłaść znaczący nacisk również na współpracę z innymi organizacjami, czy zrzeszeniami, zarówno krajowymi, jak i tymi, które działają poza granicami kraju. Ciekawą aktywnością podejmowaną przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa (zresztą os samego początku jej działalności) jest organizowanie konkursu win, napojów winiarskich oraz miodów pitnych, który swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Bierze ona ponadto udział w przygotowaniu wielu innych konkursów, warsztatów i wydarzeń, dzięki którym winiarze mogą popisać się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami, jak również zdobyć nową wiedzę, doświadczenia, podnieść swoje kwalifikacje. Warto zaznaczyć, że organizacja ta jest podmiotem samofinasującym się, a więc w pełni samodzielnym, niezależnym oraz dobrowolnym.